คณะศึกษาศาสตร์เปิดอบรมหลักสูตร “กลวิธีการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning เพื่อพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21: สุข สนุก ปลุกการเรียนรู้สำหรับครูมัธยมศึกษา”

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 26 ตุลาคม 2563
โดย : คณะศึกษาศาสตร์
ผู้เข้าชม : 44 คน
คณะศึกษาศาสตร์เปิดอบรมหลักสูตร “กลวิธีการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning เพื่อพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21: สุข สนุก ปลุกการเรียนรู้สำหรับครูมัธยมศึกษา”

คณะศึกษาศาสตร์เปิดอบรมหลักสูตร “กลวิธีการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning เพื่อพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21: สุข สนุก ปลุกการเรียนรู้สำหรับครูมัธยมศึกษา” ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ผ่านการรับรองจากสถาบันคุรุพัฒนา (รหัสหลักสูตร 623181300) โดยสามารถนับชั่วโมงพัฒนาเพื่อประกอบการขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะได้

  • มีการอบรมในวันที่ 27-28 พฤศจิกายน 2563
  • เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ - วันที่ 18 พฤศจิกายยน 2563

ค่าลงทะเบียนเพียง 2,500 บาท (รับจำนวนจำกัด!)

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://drive.google.com/folderview?id=1NvbJo7XwEP8muW5um_Lm63DGyEU_mlod หรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติม โทร: 053-944202 หรือเฟซบุ๊กแฟนเพจ: หน่วยบริการวิชาการ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่