ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษหรือวิทยฐานะเชี่ยวชาญ (รุ่นที่ 35)

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 12 พฤศจิกายน 2563
โดย : คณะศึกษาศาสตร์
ผู้เข้าชม : 51 คน
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษหรือวิทยฐานะเชี่ยวชาญ (รุ่นที่ 35)

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มี
และเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
หรือวิทยฐานะเชี่ยวชาญ (รุ่นที่ 35)

ในวันที่ 16 - 20 พฤศจิกายน 2563 ณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โดยขอให้ผู้เข้าร่วมอบรมทุกท่าน ปฏิบัติดังนี้

1. ดาวน์โหลดทะเบียนประวัติผู้เข้ารับการพัฒนา กรอกข้อมูล และติดรูปถ่ายขนาด 1 นิ้วให้เรียบร้อย นำมาส่งในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 (วันแรกของการอบรม)

2. จัดทำรูปเล่มรายงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง พร้อมทั้งปริ้นท์ออกมา แล้วนำมาส่งในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 (วันแรกของการอบรม)

3. เตรียมคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับทำกิจกรรม

4. เตรียมบัตรข้าราชการ เเละบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงมาในวันอบรมด้วย


เอกสารดาวน์โหลด
1. ทะเบียนประวัติ (download)
2. กำหนดการ โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ (รุ่นที่ 35) (download)
3. กำหนดการอบรมหลักสูตรครูเชี่ยวชาญ รุ่นที่ 35 (download)
4. กำหนดการอบรมหลักสูตรผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ รุ่นที่ 35 (download)
5. กำหนดการอบรมหลักสูตรผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ รุ่นที่ 35 (download)
6. ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรมในโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ รุ่นที่ 35 (download)