ติดต่อเรา

หน่วยบริการวิชาการ
Academic Services Workpart
239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 0-5394-4201
อีเมล : academicedu.cmu@gmail.com