ติดต่อเรา

หน่วยบริการวิชาการ

Academic Services Workpart


คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

0-5394-4201

-

academicedu.cmu@gmail.com