ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการอบรมวิทยฐานะฯ ประจำปี2563 รุ่นที่ 34 (ข้อมูล ณ วันที่ 15 ตุลาคม 2563)

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 15 ตุลาคม 2563
โดย : หน่วยประชาสัมพันธ์
ผู้เข้าชม : 25 คน
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการอบรมวิทยฐานะฯ ประจำปี2563 รุ่นที่ 34 (ข้อมูล ณ วันที่ 15 ตุลาคม 2563)

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการอบรมวิทยฐานะฯ ประจำปี 2563 รุ่นที่ 34 

ในวันที่ 18 - 22 ตุลาคม 2563 ณ อาคาร 4  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 

โดยขอให้ผู้เข้าร่วมอบรมทุกท่าน ปฏิบัติดังนี้

  1. ดาวน์โหลดทะเบียนประวัติผู้เข้ารับการพัฒนา กรอกข้อมูลให้เรียบร้อย นำมาส่งในวันที่ 18 ตุลาคม 2563
  2. เตรียมรูปเล่มรายงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองมาส่งในวันที่ 18 ตุลาคม 2563
  3. เตรียมคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คสำหรับทำกิจกรรม
  4. เตรียมบัตรข้าราชการ เเละบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงมาในวันอบรมด้วย

เอกสารดาวน์โหลด
1. ทะเบียนประวัติ
PDF (download)
2. กำหนดการอบรม
PDF (download)
3. ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการอบรมวิทยฐานะฯ ประจำปี2563 รุ่นที่ 34
PDF (download)