หลักสูตรอบรมระยะสั้น : การวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์ด้วยโปรแกรม Mplus

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 27 เมษายน 2564
โดย : หน่วยประชาสัมพันธ์
ผู้เข้าชม : 409 คน
หลักสูตรอบรมระยะสั้น : การวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์ด้วยโปรแกรม Mplus

เปิดแล้วหลักสูตร

“การวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์ด้วยโปรแกรม Mplus”

รับเพียง 25 คนเท่านั้น

 

Mplus เป็นเครื่องมือการวิเคราะห์ข้อมูลแนวใหม่สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณาจารย์อุดมศึกษา และผู้สนใจทั่วไป ให้เกิดความเข้าใจ เล็งเห็นประโยชน์และแนวทางการใช้งานโปรแกรมในฐานะเครื่องมืออันทรงพลังในการเข้าถึงองค์ความรู้ใหม่อย่างลึกซึ้งและง่ายดาย

 

  • วันเริ่มรับสมัคร 26 เม.ย. 2564 และวันสิ้นสุดรับสมัคร 25 พ.ค. 2564

  • ค่าลงทะเบียนหลักสูตร 3,250 บาท **หากสมัครและชำระเงินก่อนวันที่ 15 พ.ค. 2564 ยอดชำระเพียง 2,990 บาท (EarlyBird)**

ช่องทางการสมัคร และข้อมูลเพิ่มเติม : https://www.lifelong.cmu.ac.th/courseleid.php?id=000095