คณะศึกษาศาสตร์ มช. ให้คำปรึกษาโรงเรียนดาราวิทยาลัย ในการพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา ภายใต้ พ.ร.บ.พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2562

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 1 กันยายน 2563
โดย : หน่วยประชาสัมพันธ์
ผู้เข้าชม : 39 คน
คณะศึกษาศาสตร์ มช. ให้คำปรึกษาโรงเรียนดาราวิทยาลัย ในการพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา ภายใต้ พ.ร.บ.พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2562

เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2563 ผู้บริหารโรงเรียนดาราวิทยาลัย นำโดย อาจารย์เสาวลักษณ์ ดีแก้ว รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการโรงเรียนดาราวิทยาลัย พร้อมคณะ เข้าพบ รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติสุดา ศรีสุข คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มช. และ ดร.สุระศักดิ์ เมาเทือก หัวหน้าหน่วยบริการวิชาการ คณะศึกษาศาสตร์ มช. เพื่อหารือในการพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาของโรงเรียนดาราวิทยาลัย ณ ห้องประชุม 1 อาคาร 2 คณะศึกษาศาสตร์ มช.