คณะศึกษาศาสตร์ มช. พร้อมพัฒนา 15 โรงเรียนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ให้รองรับ พ.ร.บ.พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา 2562

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 1 กันยายน 2563
โดย : หน่วยประชาสัมพันธ์
ผู้เข้าชม : 21 คน
คณะศึกษาศาสตร์ มช. พร้อมพัฒนา 15 โรงเรียนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ให้รองรับ พ.ร.บ.พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา 2562

เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2563 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (มช.) นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติสุดา ศรีสุข คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มช. จัดประชุมคณาจารย์และบุคลากร จำนวน 16 ท่าน เพื่อทำความเข้าใจ วางแผนการปฏิบัติงาน และลงพื้นที่โรงเรียนในการสร้างกลไกการขับเคลื่อนระบบบริหารจัดการเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะครูในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ โดยครอบคลุมพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ 15 โรงเรียน ณ ห้องประชุม 1 อาคาร 2 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่