คณะศึกษาศาสตร์ มช. เปิดอบรมโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนการแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ประจำปี 2563 รุ่นที่ 35

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 27 ตุลาคม 2563
โดย : หน่วยประชาสัมพันธ์
ผู้เข้าชม : 98 คน
 คณะศึกษาศาสตร์ มช. เปิดอบรมโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนการแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ประจำปี 2563 รุ่นที่ 35

คณะศึกษาศาสตร์ มช. เปิดอบรมโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนการแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ประจำปี 2563 รุ่นที่ 35 ในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2563 โดยเปิดอบรมทั้งหมด 4 หลักสูตร ได้แก่

1. หลักสูตรผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ อบรมในวันที่ 16 - 20 พฤศจิกายน 2563 ณ คณะศึกษาศาสตร์ มช.
2. หลักสูตรครูเชี่ยวชาญ อบรมในวันที่ 16 - 20 พฤศจิกายน 2563 ณ คณะศึกษาศาสตร์ มช.
3. หลักสูตรอำนวยการและรองผู้อำนวยการชำนาญพิเศษ อบรมในวันที่ 16 – 19 พฤศจิกายน 2563 ณ คณะศึกษาศาสตร์ มช.
4. หลักสูตรครูชำนาญการพิเศษ อบรมในวันที่ 16 – 19 พฤศจิกายน 2563 ณ คณะศึกษาศาสตร์ มช.

 

ทั้งนี้ผู้ที่สนใจเข้ารับการอบรมสามารถสมัครเข้าอบรมและศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมอย่างละเอียดได้ทาง...

ลงทะเบียนออนไลน์  : https://cmu.to/In3Ua
ดาวน์โหลดเอกสารและรายละเอียดเพิ่มเติม : https://cmu.to/DSYqm

----------

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม : หน่วยบริการวิชาการ โทร. 053 - 944 - 201 (ในวันและเวลาราชการ)
Facebook Fanpage: หน่วยบริการวิชาการ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่