คณะศึกษาศาสตร์ มช. เปิดอบรมโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนการแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ รุ่นที่ 36 และ 37 ประจำปี 2564

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 21 มกราคม 2564
โดย : หน่วยประชาสัมพันธ์
ผู้เข้าชม : 1234 คน
คณะศึกษาศาสตร์ มช. เปิดอบรมโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนการแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ รุ่นที่ 36 และ 37 ประจำปี 2564

คณะศึกษาศาสตร์ มช. เปิดอบรมโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนการแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ประจำปี 2564 จำนวน 2 รุ่น ได้แก่ รุ่นที่ 36 และรุ่นที่ 37 ดังนี้

-----

รุ่นที่ 36 เปิดอบรมทั้งหมด 4 หลักสูตร ได้แก่

  1. หลักสูตรผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ อบรมในวันที่ 29 มีนาคม - 2 เมษายน 2564 ณ คณะศึกษาศาสตร์
  2. หลักสูตรครูเชี่ยวชาญ อบรมในวันที่ 29 มีนาคม - 2 เมษายน 2564 ณ คณะศึกษาศาสตร์ มช.
  3. หลักสูตรอำนวยการและรองผู้อำนวยการชำนาญพิเศษ อบรมในวันที่ 29 มีนาคม - 1 เมษายน 2564 ณ คณะศึกษาศาสตร์ มช.
  4. หลักสูตรครูชำนาญการพิเศษ อบรมในวันที่ 29 มีนาคม - 1 เมษายน 2564 ณ คณะศึกษาศาสตร์ มช.
ดาวน์โหลดเอกสารและรายละเอียดเพิ่มเติม : https://drive.google.com/drive/folders/1pxVeWQTtHHMB3bWc8aUUwg4Ath54AE1b

------

รุ่นที่ 37 เปิดอบรมทั้งหมด 4 หลักสูตร ได้แก่

  1. หลักสูตรผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ อบรมในวันที่ 26 - 30 เมษายน 2564 ณ คณะศึกษาศาสตร์
  2. หลักสูตรครูเชี่ยวชาญ อบรมในวันที่ 26 - 30 เมษายน 2564 ณ คณะศึกษาศาสตร์ มช.
  3. หลักสูตรอำนวยการและรองผู้อำนวยการชำนาญพิเศษ อบรมในวันที่ 26 - 29 เมษายน 2564 ณ คณะศึกษาศาสตร์ มช.
  4. หลักสูตรครูชำนาญการพิเศษ อบรมในวันที่ 26 - 29 เมษายน 2564 ณ คณะศึกษาศาสตร์ มช.

ทั้งนี้ผู้ที่สนใจเข้ารับการอบรมสามารถสมัครเข้าอบรมและศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมอย่างละเอียดได้ทาง...

ดาวน์โหลดเอกสารและรายละเอียดเพิ่มเติม : https://drive.google.com/drive/folders/1pxVeWQTtHHMB3bWc8aUUwg4Ath54AE1b

----------

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม : หน่วยบริการวิชาการ โทร. 053 - 944 - 201 (ในวันและเวลาราชการ)
Facebook Fanpage: หน่วยบริการวิชาการ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่