คณะศึกษาศาสตร์ มช. จัดการอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ รุ่นที่ 36

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 31 มีนาคม 2564
โดย : หน่วยประชาสัมพันธ์
ผู้เข้าชม : 438 คน
 คณะศึกษาศาสตร์ มช. จัดการอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ รุ่นที่ 36

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2564 รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติสุดา ศรีสุข คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ รุ่นที่ 36 จัดโดยหน่วยบริการวิชาการ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และสภาพัฒนาครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ และเจตคติที่ดีในการปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดประสิทธิภาพและความก้าวหน้า เป็นไปตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับมาตรฐานวิทยฐานะที่สำนักงานคณะกรรมการข้า ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้กำหนดไว้ ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวได้รับการตอบรับจากคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาจากทั่วประเทศ เป็นจำนวน 79 คน เข้าร่วมการอบรม ระหว่างวันที่ 29 มีนาคม ถึง 2 เมษายน 2564 โดยมีคณาจารย์จากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกร่วมเป็นวิทยากรในการอบรม ณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ภาพถ่ายการอบรมเพิ่มเติม สามารถรับชมได้ทาง : https://drive.google.com/drive/folders/18TJwm6aWsT2LGnFuKn4SVCytZy5ILFOX?usp=sharing
(อัพเดตล่าสุด : 5 เมษายน 2564 เวลา 15.00 น.)