คณะศึกษาศาสตร์ มช. ทำ MOU ร่วมกับ อบจ.เชียงใหม่ ในการพัฒนาโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 28 พฤษภาคม 2564
โดย : หน่วยประชาสัมพันธ์
ผู้เข้าชม : 454 คน
คณะศึกษาศาสตร์ มช. ทำ MOU ร่วมกับ อบจ.เชียงใหม่ ในการพัฒนาโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2564 คณะศึกษาศาสตร์ มช. นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติสุดา ศรีสุข คณบดี พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทิพย์รัตน์ นพฤทธิ์ รองคณบดี และ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นายพิชัย เลิศพงศ์อดิศร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านการศึกษาระหว่าง คณะศึกษาศาสตร์ มช. และ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ในการพัฒนาโรงเรียนในสังกัดขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 4 แห่ง ประกอบด้วย โรงเรียนแม่อายวิทยาคม โรงเรียนต้นแก้วพดุงพิยาลัย โรงเรียนบ้านศาลา และโรงเรียนบ้านแม่งอนขี้เหล็ก ณ ห้องประชุม ชั้น 4 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่