ผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์ มช. ลงพื้นที่ Coaching and Empowering ครูโรงเรียนคำเที่ยงอนุสสรณ์

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 8 กรกฎาคม 2564
โดย : หน่วยประชาสัมพันธ์
ผู้เข้าชม : 704 คน
ผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์ มช. ลงพื้นที่ Coaching and Empowering ครูโรงเรียนคำเที่ยงอนุสสรณ์

เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2564 คณะผู้วิจัยและพัฒนาสมรรถนะครูในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ อินทสิงห์ รองคณบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.น้ำผึ้ง อินทะเนตร รองคณบดี และอาจารย์ ดร.สุนีย์ เงินยวง รองคณบดี ลงพื้นที่ Coaching and Empowerment แก่ครูโรงเรียนคำเที่ยงอนุสสรณ์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 จำนวน 19 คน ซึ่งเป็นหนึ่งในโรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมการจัดการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ณ โรงเรียนคำเที่ยงอนุสสรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่