คณะศึกษาศาสตร์ มช. จัดอบรมการผลิตสื่อการเรียนการสอนคลิปวีดีโออย่างง่าย แก่คณาจารย์

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 30 มิถุนายน 2563
โดย : หน่วยประชาสัมพันธ์
ผู้เข้าชม : 14 คน
คณะศึกษาศาสตร์ มช. จัดอบรมการผลิตสื่อการเรียนการสอนคลิปวีดีโออย่างง่าย แก่คณาจารย์

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และหน่วยบริการวิชาการ ได้ร่วมมือกันจัดอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “การผลิตสื่อการเรียนการสอนคลิปวีดีโออย่างง่าย” ให้แก่คณาจารย์ของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ที่มีประสิทธิภาพ และรองรับการปรับตัวการศึกษาไทยซึ่งจะเกิด New Normal ที่สอดรับกับวิถีชิตใหม่ โดยได้รับเกียรติจาก คุณธิดาทิตย์ จันคนา และ คุณพนาสิทธิ์ พันธ์ศรี ฝ่ายเทคโนโลยีดิจิทัลและสื่อสมัยใหม่ สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมเป็นวิทยากร ณ ห้องคอมพิวเตอร์ อาคาร 4 ชั้น 3 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่