คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ พบปะนักศึกษา ในโครงการครอบครัวศึกษา ประจำปี2563

เผยแพร่เมื่อ : เสาร์ 11 กรกฎาคม 2563
โดย : หน่วยบริการวิชาการ
ผู้เข้าชม : 16 คน
คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ พบปะนักศึกษา ในโครงการครอบครัวศึกษา ประจำปี2563

เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2563 รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติสุดา ศรีสุข คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ รองคณบดี และผู้ช่วยคณบดี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้พบปะนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 รหัส 63 ผู้ปกครอง และอาจารย์ที่ปรึกษาประจำสาขาวิชา ในโครงการครอบครัวศึกษาฯ พี่ป้าน้าอา(จารย์) อาสาดูแลน้องหน้อย 63 เพื่อกล่าวต้อนรับเปิดภาคเรียนประจำปีการศึกษา 2563 เป็นวันแรก  และให้กำลังใจในการเรียน การใช้ชีวิตเป็นนักศึกษาที่ได้เข้ามาศึกษาในคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อย่างอบอุ่น