ผู้บริหาร คณาจารย์ คณะศึกษาศาสตร์ มช. ร่วมเป็นวิทยากรอบรม ใน โครงการปฐมนิเทศพนักงานมหาวิทยาลัย ประจำปี 2563 (สำหรับสายวิชาการ)

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 3 สิงหาคม 2563
โดย : หน่วยประชาสัมพันธ์
ผู้เข้าชม : 49 คน
ผู้บริหาร คณาจารย์ คณะศึกษาศาสตร์ มช. ร่วมเป็นวิทยากรอบรม ใน โครงการปฐมนิเทศพนักงานมหาวิทยาลัย ประจำปี 2563 (สำหรับสายวิชาการ)

เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2563  รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติสุดา ศรีสุข คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ นำผู้บริหาร คณาจารย์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมเป็นวิทยากรอบรม ใน โครงการปฐมนิเทศพนักงานมหาวิทยาลัย ประจำปี 2563 (สำหรับสายวิชาการ) ในหัวข้อ "Workshop on Active Learning, Activity-Based Learning and Collaborative Learning (Process/Techniques)" ณ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่