คณะศึกษาศาสตร์ มช. เสนอผลการดำเนินโครงการ U-School Mentoring แก่ประธานเครือข่าย

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 14 สิงหาคม 2563
โดย : หน่วยประชาสัมพันธ์
ผู้เข้าชม : 18 คน
คณะศึกษาศาสตร์ มช. เสนอผลการดำเนินโครงการ U-School Mentoring แก่ประธานเครือข่าย

เมื่อวันที 13 สิงหาคม 2563 รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติสุดา ศรีสุข คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (มช.) พร้อมด้วย ดร.สุระศักดิ์ เมาเทือก หัวหน้าหน่วยบริการวิชาการ เสนอผลการดำเนินงานในโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง (U-School Mentoring) ภายใต้โครงการการใช้กลยุทธ์การจัดการศึกษาเชิงพื้นที่ เพื่อยกระดับสมรรถนะหลักสำคัญของเด็กไทยในจังหวัดเชียงใหม่ แก่ประธานเครือข่าย และผู้เข้าร่วมทั้ง 13 สถาบัน ณ ห้องประชุม 1 อาคาร 2 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่