บุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ มช. ได้รับรางวัลชนะเลิศการนำเสนอผลงาน KM การสอนแนวใหม่ในยุค New Normal ในงาน CMU KM DAY 2020

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 21 สิงหาคม 2563
โดย : หน่วยประชาสัมพันธ์
ผู้เข้าชม : 41 คน
บุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ มช. ได้รับรางวัลชนะเลิศการนำเสนอผลงาน KM การสอนแนวใหม่ในยุค New Normal ในงาน CMU KM DAY 2020

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2563 ดร.สุระศักดิ์ เมาเทือก หัวหน้าหน่วยบริการวิชาการ คณะศึกษาศาสตร์ มช. เป็นผู้แทนคณะฯ เข้านำเสนอแนวทางการบริหารแนวทางการทำงานภายในองค์กร ในหัวข้อ “การจัดการความรู้ผ่านการบริการวิชาการด้วยนวัตกรรมการเรียนรู้และศาสตร์การสอนแนวใหม่ในยุค New Normal” และได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่ง เข้ารับเกียรติบัตรจากศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในงาน CMU KM DAY 2020 จัดการความรู้สู่วิถีนิวนอร์มอล ณ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่