คณะศึกษาศาสตร์ มช. จัดการอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ รุ่นที่ 35

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 16 พฤศจิกายน 2563
โดย : หน่วยประชาสัมพันธ์
ผู้เข้าชม : 15 คน
คณะศึกษาศาสตร์ มช. จัดการอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ รุ่นที่ 35

เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติสุดา ศรีสุข คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ รุ่นที่ 35 จัดโดยหน่วยบริการวิชาการ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และสภาพัฒนาครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ และเจตคติที่ดีในการปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดประสิทธิภาพและความก้าวหน้า เป็นไปตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับมาตรฐานวิทยฐานะที่สำนักงานคณะกรรมการข้า ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้กำหนดไว้ ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวได้รับการตอบรับจากคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาจากทั่วประเทศ เป็นจำนวน 60 คน เข้าร่วมการอบรม ระหว่างวันที่ 16-20 พฤศจิกายน 2563 โดยมีคณาจารย์จากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกร่วมเป็นวิทยากรในการอบรม ณ อาคาร 4 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ภาพถ่ายการอบรมเพิ่มเติม สามารถรับชมได้ทาง : https://drive.google.com/drive/folders/1XdBJHsGKlN_crAwSKjrIM2sRM4VlV6fR?usp=sharing
(อัพเดตล่าสุด : 27 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.00 น.)