คณะศึกษาศาสตร์เปิดอบรมหลักสูตร [กลวิธีการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning เพื่อพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21: สุข สนุก ปลุกการเรียนรู้สำหรับครูมัธยมศึกษา]

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 29 มกราคม 2564
โดย : หน่วยประชาสัมพันธ์
ผู้เข้าชม : 505 คน
คณะศึกษาศาสตร์เปิดอบรมหลักสูตร [กลวิธีการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning เพื่อพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21: สุข สนุก ปลุกการเรียนรู้สำหรับครูมัธยมศึกษา]

คณะศึกษาศาสตร์เปิดอบรมหลักสูตร “กลวิธีการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning เพื่อพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21: สุข สนุก ปลุกการเรียนรู้สำหรับครูมัธยมศึกษา” ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ผ่านการรับรองจากสถาบันคุรุพัฒนา (รหัสหลักสูตร 623181300) โดยสามารถนับชั่วโมงพัฒนาเพื่อประกอบการขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะได้

มีการอบรม 3 รุ่น ในช่วงเดือนเมษายน 2564 (รุ่นละ 2 วัน รวม 12 ชั่วโมง) ดังนี้

  • รุ่นที่ 1 อบรมในวันที่ 19-20 เมษายน 2564
  • รุ่นที่ 2 อบรมในวันที่ 21-22 เมษายน 2564
  • รุ่นที่ 3 อบรมในวันที่ 23-24 เมษายน 2564

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ - วันที่ 12 เมษายน 2564

สมัครได้ที่ https://forms.gle/q8ciRyYFDUsJC5q49
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://rb.gy/llwvsl

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม โทร: 053-944202 หรือเฟซบุ๊กแฟนเพจ: หน่วยบริการวิชาการ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่